Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Kildeartikkel.

<p><span>Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen.&nbsp;</span></p>
<p>I praksis har arbeidsgivere som har søkt om dispensasjon fått søknaden sin innvilget.</p>
<p>Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.</p>
<p>Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.</p>
<p>Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.</p>