Rundskriv I-3/2020 – Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Kildeartikkel.

Det er gitt to forskrifter om karanteneplikt. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 (karanteneforskriften) og forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge (ankomstforskriften). Karanteneforskriften gjelder for alle som oppholder seg i Norge. Ankomstforskriften regulerer de som ankommer Norge fra utlandet.