Rundskriv om unntakene fra karanteneplikten etter ankomstforskriften

Kildeartikkel.

Departementet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten. Rundskrivet omtaler også hvordan og hvem som skal vurdere om personellet er strengt nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov.