Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

Kildeartikkel.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.