Høring av forslag til ny forskrift om straffesanksjonering av brudd på handlingsnormer i ny lov om medisinsk utstyr

Kildeartikkel.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om straffesanksjonering av brudd på handlingsnormer i ny lov om medisinsk utstyr på høring. Formålet med forskriften er å fastsette hvilke handlingsnormer i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) hvor brudd på handlingsnormen kan medføre straff, jf. ny lov om medisinsk utstyr § 14.