Høring – Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

Kildeartikkel.

Forskriften legger til rette for at årsmøter og generalforsamlinger mv. kan gjennomføres med elektronisk kommunikasjon.