Høring om midlertidige forskrifter i forbindelse med koronasituasjonen

Kildeartikkel.

Kunnskapsdepartementet sender utkast til midlertidige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19 på en kort høring. Fristen for å gi innspill er satt til torsdag 26. mars klokken 14.30. Forskriftene skal etter planen fremmes for behandling i Kongen i Statsråd førstkommende fredag.