Høyesterettsprosedyre sendte førstestatsadvokaten i koronakarantane

Kildeartikkel.

Tromsøs hjemmesnekrede karantenebestemmelse skaper trøbbel for rettspleien i nord. Fredag slipper førstestatsadvokaten ut, etter to uker i søringkarantene.