Pelsdyrbønder kan få ny vurdering

Kildeartikkel.

Pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens ordning, vil også bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass.