Vil åpne for elektronisk fotlenke til voldsforbrytere

Kildeartikkel.

Normalt gis ikke hjemmesoning til voldsdømte, men i en ny koronaforskrift foreslår regjeringen å endre dette.