Høring -forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

Kildeartikkel.

Vi ber om eventuelle merknader innen fredag 27. mars kl. 10:00.