Høring – Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Kildeartikkel.

Høringsfristen på saken er lørdag 28. mars 2020 kl. 13.00.