Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter kan nå tas i bruk

Kildeartikkel.

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trer i kraft i dag. Bankene kan nå innvilge lån under ordningen, der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet i dag.