Forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Kildeartikkel.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsbestemmelser til verdipapirhandelloven om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.