Høring – Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Kildeartikkel.

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring.