Veileder til garanti- og finansforskriften

Kildeartikkel.

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i «garanti- og finansforskriften» .