Veileder til KOR-forskriften

Kildeartikkel.

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOR-forskriften.