Veileder til KOSTRA-forskriften

Kildeartikkel.

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOSTRA-forskriften.