Disse ble utnevnt i statsråd denne uken

Kildeartikkel.

Både domstolene, Riksadvokatembetet, finans- og kulturdepartementet fikk nye embetsmenn i tunge juridiske stillinger denne uken.