Ti konkurser i uke 21

Kildeartikkel.

Det var en nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.