Advokatene

LEX Advokater

Våre advokater har lang erfaring med bistand og rådgivning innen rekke bransjer og omfattende kunnskap om forskjellige forretningsjuridiske rettsområder. Vi arbeider sammen for å gi våre klienter gode råd, høy grad av service og leveranser av høy kvalitet.

Arne Sekkelsten

Arne Sekkelsten jobber primært med generelle forretningsjuridiske problemstillinger og rådgir en rekke bedrifter som innleid «in-house» advokat. Han jobber blant annet med arbeidsrett derav omorganiseringer, selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom, restrukturering og insolvens. Han jobber også mye med tvisteløsning, og benyttes som bobestyrer ved Fredrikstad og Moss tingrett.

Lasse Kopperud

Lasse har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i mange år. Han arbeider særlig med overdragelse av virksomhet, selskapsrett, kontraktsrett, entrepriserett og fast eiendom. Lasse snakker blant annet russisk og portugisisk.

Trine Husaas

Trine har lang og allsidig erfaring fra mange år som forretningsadvokat og fylkesadvokat. Trine bistår ofte i forbindelse med selskapsrettslige omstruktureringer, som for eksempel omdanninger, fusjoner og fisjoner, samt annen selskapsrett. Hun arbeider også mye med arbeidsrett, skatterett og kontraktsrett.