Artikler

Bulut ble i 2017 fratatt advokatbevillingen av Tilsynsrådet. Bakgrunnen var at Tilsynsrådet avdekket flere alvorlige advokatrettslige avvik i organiseringen av Advokatfirmaet Suleiman. Advokatfirmaet Suleiman er på papiret eid og ledet av ektefellen til en eks-advokat som er tiltalt i Lime-saken, og da Bulut ble ansatt var ingen...

Første desember tiltrådte Jørn Sigurd Maurud i posten som øverste leder for påtalemyndigheten. Omtrent samtidig gikk søknadsfristen ut til å etterfølge ham som embetsleder i Oslo statsadvokatembeter. Av de fire søkerne ble det førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim som kom ut på topp av ansettelsesprosessen. Alfheim ble statsadvokat...

I statsråd 14. februar 2020 ble det vedtatt å overføre forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.  Lovtidend   ⏲ 14. februar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata   Del artikkel Forvaltningsansvaret for lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i...