LEX Advokater vant frem i sak om arrest av 20 millioner kr.

I desember fikk vår klients motpart medhold i Oslo byfogdembete i et krav om arrest for opptil 20 millioner kr mot vår klient. Saken ble avgjort uten at vår klient fikk anledning til å imøtegå kravet. Arresten innebar blant annet at namsmannen forbød vår klients oppdragsgiver å utbetale oppgjør for en stor jobb vår klient…
Read more