Entrepriserett

Mange tvister kan unngås dersom partene har en omforent forståelse for kontraktsgrunnlaget. Rådgivning ved inngåelse av kontrakter, samt rådgivning underveis i prosjekter er sentralt for mange av våre klienter. Vi bistår også med sluttoppgjørsdiskusjoner og tvisteløsning.

Hvorfor få hjelp av advokat

Vi har erfaring med alle faser i byggeprosjekter, fra utvikling av eiendom, til løsning av tvister i ferdigstilte prosjekter.

a