Handel og service

Vi har erfaring innen segmentene handel og service. Ofte knyttes dette til utarbeidelse av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden. Vi har erfaring med utarbeidelse, forhandlinger og etterlevelse av de ulike avtaletypene, deriblant individuelt tilpassede franchiseavtaler.

a