Immaterial og markedsføringsrett

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder brudd på markedsføringsloven og immaterialrett. Spørsmål om god forretningsskikk etter markedsføringsloven, og brudd på avtalevilkår er en gjentakende problemstilling for mange næringsdrivende. Vi bistår også med spørsmål om produktlikhet, patenter, forretningshemmeligheter, opphavs, – eller varemerkerett.

Vi bistår på alle nivåer, og vil også kunne vurdere om det er behov for rettslige strakstiltak.

a