Kontraktsrett

Kontrakter finnes i uendelige varianter. De kan regulere alt fra små, enkle oppdrag til store og omfattende prosjekter. I alle tilfeller er kontraktene et verktøy for å skape forutsigbarhet for partene, unngå konflikter og regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. Våre advokater hjelper deg med å inngå virkelig gode kontrakter som ivaretar dine interesser på best mulig måte.

Hva er kontraktsrett?

Kontraktsretten regulerer forholdet mellom to eller flere parter når en gyldig avtale er inngått. Kontraktsretten sikrer for eksempel en kjøpers krav og rettigheter ved kontraktsbrudd – dersom en vare eller tjeneste ikke leveres i samsvar med hva som er avtalt.

Hvorfor få hjelp av advokat

For flere bransjer er det utarbeidet standardkontrakter som er spesielt tilpasset partene og det som reguleres. På andre områder står partene i utgangspunktet fritt til å avtale hva de vil.

Dersom partenes kontrakt eller avtale ikke spesifikt beskriver håndteringen av bestemte situasjoner som dukker opp, eller er uklar, vil avtalen normalt bli tolket og utfylt i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige regler. Det er derfor viktig å utforme ryddige og grundige kontrakter, for å sikre at egne interesser blir ivaretatt på en god måte dersom noe ikke blir helt slik det var tenkt.

Hos LEX Advokater kan du få hjelp i alle faser av et kontrakts- eller avtaleforhold. Våre advokater guider deg gjennom forhandlinger og utforming av avtaler, og bistår ved spørsmål om (u)gyldighet og eventuelle kontraktsbrudd.

Våre advokater har bred erfaring fra bruk av standardkontrakter innenfor en rekke bransjer. Vi bistår også gjerne med oppsett av distribusjonsavtaler, lisens- og leieavtaler, franchisekontrakter, kjøps-, salgs- og leveringsavtaler, samt flere andre avtaleformer.

Ta kontakt med oss for å sikre at dine interesser blir ivaretatt når du gjør en avtale.

a