Miljø og transportrett

Det er viktig å kjenne til rettigheter og plikter i forbindelse med transportavtaler, samt miljøaspektet ved frakt av varer. I Norge har vi enkelte regler for transport som er unike for landet vårt, samtidig som vi blant annet følger reglene i CMR-konvensjonen for internasjonal transport. Våre advokater hjelper deg med å gå gjennom avtaler, vurdere gode miljøvennlige tiltak og løse eventuelle erstatningssaker i forbindelse med transport.

Hva handler miljø og transportrett om?

Transportrett er lover og regler omhandlende vegfraktavtaler og transport av varer både nasjonalt og internasjonalt.

Transport-prosessen kan fort virke uoversiktlig, ettersom den gjerne følger flere regelverk samtidig og går gjennom flere ledd, for eksempel ved kombinerte transportmetoder fordelt på ulike transportleverandører og kanskje også land.

Med et relativt omfattende regelverk er det viktig å ha oversikt over hvilke frister som gjelder for reklamasjon, å tegne nødvendige forsikringer og å se regelverket i sammenheng slik at en for eksempel ikke taper verdier unødig eller blir erstatningsansvarlig for større verdier enn det regelverket tilsier.

Miljøaspektet når det gjelder transport, er noe som i større og større grad er blitt viktig for kunder av transporttjenester – og dermed også for transportleverandører. I mange tilfeller handler dette om å velge logistikkpartnere som kan dokumentere diverse miljøtiltak. Disse skal stå i samsvar med transportlovene for øvrig.

Hvorfor få hjelp av advokat

Når en er nødt til å følge flere forskjellige regelverk eller inngå avtaler med forskjellige leverandører under samme transport-prosess, kan det være vanskelig å utforme kontrakter som sikrer at selskapets beste blir ivaretatt. Det er også viktig å passe på at plikter og rettigheter kommer tydelig frem og at de ikke står i strid med gjeldende regelverk i transportområdet.

LEX Advokater bistår gjerne med å inngå gode avtaler og sikre at bedriften din opptrer i henhold til viktige lover og regler.

Vi kan også hjelpe deg med å inngå avtaler om miljøtiltak som kan være lønnsomme konkurransefortrinn for bedriften din, samt å utforme en miljøpolitikk som er gunstige for bedriften ved inngåelse av avtaler.

a