Næringseiendom og annen fast eiendom

I avtaleinngåelse om kjøp og bruk av eiendom, er det viktig med gode og grundige kontrakter. Vi har omfattende erfaring rundt næringseiendom og annen fast eiendom. Gjennom samarbeidet i Tollboden kan vi også levere helhetlig bistand i mer kompliserte transaksjoner, samt bistå med salg og verdifastsettelse av selskap eller bygningsmasse.

Hva innebærer tjenester rundt næringseiendom og fast eiendom?

Når en skal inngå avtaler om eiendom, finnes det flere standardkontrakter å velge mellom. Det kan være vanskelig å vite hvilken som passer best til hvert enkelt tilfelle. Ikke bare skal kontrakten velges og tilpasses; Innholdet skal også forstås.

Kontraktene for næringseiendom og annen fast eiendom inneholder ofte strenge frister, formkrav og regler for hvordan disse skal beskrives.

Dette kan for eksempel gjelde søksmål ved protest på oppsigelse av leieforhold, endringer av entrepriseoppdrag, frister for innsigelser i forbindelse med innfrielse av avtaler og mye annet. Dersom reglene ikke blir overholdt, kan en miste retten til å stille krav.

Hvorfor få hjelp av advokat

LEX Advokater har god kunnskap om reglene rundt næringseiendom og annen fast eiendom, og kan bistå med valg av kontrakt og gjennomgang av utkast fra kontraktsmotpart. Vi gir deg råd rundt innhold i kontrakten, vurderer rettslige posisjoner og eventuelle krav.

Vi hjelper deg også med å overholde frister og fremsette eller avvise krav, samt tilsvarende ved avslutningen av kontrakten.

a