Omorganiseringer

Strukturelle omorganiseringer av selskap er en gjennomgående problemstilling hos oss. Det kan innebære at deler av virksomhetene er best tjent med å underlegges et nytt selskap, at selskapet fisjoneres, eller fusjoneres. Vi bistår på alle nivåer av slike omorganiseringer.

a