Transaksjoner og salg av virksomhet

LEX Advokater har gjennom årene gjennomført en lang rekke salg og kjøp av virksomheter, og arbeider kontinuerlig med transaksjoner. I samarbeid med øvrige rådgivere i Tollboden bistår vi deg gjennom hele prosessen; Fra verdivurdering, tilrettelegging for salg og utarbeidelse av kontrakter, til gjennomført handel.

Hva er transaksjoner?

Kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, oppkjøp og virksomhetsoverdragelser er begreper som i selskapsretten kalles transaksjoner. Ingen transaksjon er lik, og det krever skreddersydde løsninger for ethvert tilfelle.

Transaksjoner kommer i mange former; Aksjekjøp, innmatssalg, fusjon, ansettelse og avvikling for å nevne noen. Fellesnevneren er at det handler om fremtiden til et selskap og menneskene som eier og arbeider i det. Derfor er det så viktig at alt blir gjort rett helt fra starten av.

Hvorfor få hjelp av advokat

En transaksjon er en prosess bestående av mange og ofte til dels krevende steg. Det finnes gjerne både ulike mål og strategier, samtidig som ønsket fremgangsmåte varierer fra selskap til selskap.

For mange kan det være nyttig å alliere seg med en samarbeidspartner som har kontroll på de rettslige aspektene og som kan veilede rundt verdisetting, strategi med tanke på for eksempel regulatoriske endringer og nye omsetningsformer, avtalevilkår og forhandling.

Et advokatfirma kan også, i tillegg til å være en forsikring om trygge avtaler som kan gi fleksibilitet i videre arbeid, fungere som oppgjørsansvarlig – slik at begge parter kan overføre sine ytelser uten å være redde for å ikke motta det de har krav på.

a